Face-to-face, personal contact with
10 targeted individuals in one hour.
Fully automatically.

For Recruitment & Selection. Online Networking.

Registreer u nu

HOE WERKT DIT ?

De VDAB organiseert de online video-contact sessies; per job. Nà uw registratie (op deze pagina), kunt u uw profiel aanvullen, met alle nuttige details. Op het ogenblik dat de sessie doorgaat, logt u in, samen met andere werkgevers en al de werkzoekenden die wensen te solliciteren voor die baan. Elke 6 minuten wordt automatisch een video-verbinding gemaakt met een geïnteresseerde kandidaat. U ziet en hoort elkaar en gaat een normaal gesprek aan. U kunt CV’s en andere documenten uitwisselen tijdens het gesprek. Tijdens dat korte gesprek ’screent’ u de werkzoekende en bepaalt u of een vervolggesprek zinvol is.

In samenwerking met

SpeedScreening is de VDAB versie van SpeedContacting.

Thousands of secured
video connections every single day


WAT BETEKENT DIT VOOR U ?

U screent veel kandidaten op zeer korte tijd. U verspeelt ook geen tijd met niet-geschikte kandidaten. Overigens kunnen de werkzoekenden ook buiten de SpeedScreening sessies – dus op eender welk ogenblik - op uw ‘logo’ drukken en met u worden verbonden in video voor een gesprek. U bent dus niet beperkt tot de SpeedScreening sessies voor video-interviews. Uiteraard enkel nà uw accoord en alléén als u op dàt ogenblik beschikbaar bent.